Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

chmielowa
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
chmielowa
2099 635f 500
Reposted fromRowena Rowena viairmelin irmelin
chmielowa
chmielowa
4149 305b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
chmielowa
4562 9e9f 500
Reposted fromyouuung youuung viairmelin irmelin
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
chmielowa
2624 4aec 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
chmielowa
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
— Perwersje
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
chmielowa
2648 4e67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
chmielowa
1848 1728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
chmielowa
5422 2374
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
chmielowa
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
chmielowa
Reposted fromhighlmittel highlmittel viairmelin irmelin
chmielowa
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
chmielowa
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee viairmelin irmelin
chmielowa
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viairmelin irmelin
chmielowa
2626 4636
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
chmielowa

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
Reposted fromnightmarish nightmarish viairmelin irmelin
chmielowa
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl