Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

chmielowa
2449 dd60 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
chmielowa
chmielowa
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
chmielowa
4752 797c 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
chmielowa
8188 3957 500
„Nikt z nas nie zna samego siebie na wylot. Są w nas miejsca, które pozostają poza naszym polem widzenia, i zawsze będziemy potrzebowali innych ludzi, żeby je nam pokazali.” Jon Frederickson
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
chmielowa
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
chmielowa
3344 16e8 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
chmielowa
7420 9ab0 500
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viairmelin irmelin
chmielowa
5063 a2bc
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
chmielowa
0903 44fe
Reposted fromEjwa Ejwa viamakle makle
chmielowa
1303 4201 500
Reposted fromNocephya Nocephya viairmelin irmelin
chmielowa
1595 fcee 500
Reposted fromthealex thealex viairmelin irmelin
chmielowa
1944 df32 500
chmielowa
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
chmielowa
2023 bbfb
chmielowa
5827 3273 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
chmielowa
6466 1bce 500
Reposted fromgogullo77 gogullo77 viairmelin irmelin
chmielowa
0023 a483 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
chmielowa
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viairmelin irmelin

February 08 2019

chmielowa
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl